• Phốt trục cơ khí Mas-Daf

    Phốt trục cơ khí Mas-Daf

    Từ giữa thập kỷ 50 phốt trục cơ khí trở nên phổ biến thay thế các phương pháp che kín truyền thống là hộp nhồi

    21-11-20124858 lượt xemChi tiết