• Thông số hoạt động của bơm nước Mas

    Thông số hoạt động của bơm nước Mas

    Khi bạn muốn xem xét chất lượng hoạt động của bơm, có một số giá trị bạn cần phải biết. Trong mục này, chúng tôi trình bày nhóm giá trị quan trọng nhất là thủy lực: lưu lượng, áp suất và chiều cao đẩy.

    27-01-20132903 lượt xemChi tiết