• Hệ thống bơm nước Mas  kín và hở

    Hệ thống bơm nước Mas kín và hở

    Đặc tính của một hệ thống mô tả mối liên hệ giữa lưu lượng Q và chiều cao cột nước H trong hệ thống. Đặc tính hệ thống phụ thuộc vào loại hệ thống đang khảo sát. Chúng tôi phân biệt hai loại: hệ thống mở và hệ thống kín.

    27-01-20133780 lượt xemChi tiết