• Bơm tiêu chuẩn Mas- Daf

    Bơm tiêu chuẩn Mas- Daf

    Có ít tiêu chuẩn quốc tế về bơm ly tâm. Trên thực tế nhiều nước có chuẩn riêng của họ mà nhìn ở góc độ nào đó chúng trùng lắp lẫn nhau. Bơm tiêu chuẩn là loại bơm tuân thủ các quy định chính thức chẳng hạn như điểm hoạt động của bơm.

    23-11-20125731 lượt xemChi tiết