Chất lỏng nhớt bơm nước Mas

Không nghi ngờ gì nữa, nước là chất lỏng phổ biến nhất mà bơm phải xử lý. Tuy nhiên trong một số ứng dụng, bơm phải làm việc với các chất lỏng khác như dầu, propylene glycol, xăng. So với nước, các loại chất lỏng này có trọng lượng riêng và độ nhớt khác.

Ngày đăng: 20-11-2012

4907 lượt xem

Độ nhớt là thước đo độ dày của chất lỏng.

Độ nhớt  càng cao, chất lỏng càng dày. Propylene glycol và dầu động cơ là các ví dụ về chất lỏng dày và có độ nhớt cao. Xăng và nước là các ví dụ về chất lỏng mỏng và có độ nhớt thấp.

Tồn tại hai loại độ nhớt:

•  Độ nhớt động lực học(μ), thường  được đo bằng Pa.s hoặc Poise (1 Poise = 0.1 Pa.s)

•   Độ  nhớt  động  học  (ν),  thường  được  đo  bằng  centiStokes

hoặc m2/s (1cSt = 10-6m2/s)

Quan hệ giữa độ nhớt động lực học (μ) và độ nhớt động học (ν) được trình bày trong công thức bên phải.

Trong các trang kế, chúng tôi chỉ tập trung vào độ nhớt động học (ν).

Độ nhớt  của chất  lỏng thay đổi đáng  kể theo  sự thay đổi nhiệt  độ; dầu nóng  thì mỏng  hơn dầu lạnh. Như bạn  thấy trong hình 1.5.1, một chất lỏng 50% propylene  glycol liquid tăng độ nhớt 10 lần khi nhiệt độ thay đổi từ +20 tới -20oC.

Để biết thêm thông tin về độ nhớt chất lỏng

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
loader

Tin liên quan