• Chất lỏng nhớt bơm nước Mas

    Chất lỏng nhớt bơm nước Mas

    Không nghi ngờ gì nữa, nước là chất lỏng phổ biến nhất mà bơm phải xử lý. Tuy nhiên trong một số ứng dụng, bơm phải làm việc với các chất lỏng khác như dầu, propylene glycol, xăng. So với nước, các loại chất lỏng này có trọng lượng riêng và độ nhớt khác.

    20-11-20122983 lượt xemChi tiết