• Các yếu tố ảnh hưởng thông số hoạt động của phốt Mas

    Các yếu tố ảnh hưởng thông số hoạt động của phốt Mas

    Như đề cập trước đây, không có phốt nào là hoàn toàn kín.Trong các trang kế, chúng tôi trình bày các yếu tố sau, mà chúng có tác động tới chất lượng hoạt động của phốt: Mức tiêu hao năng lượng, ồn và rò rỉ. Các yếu tố được trình bày riêng biệt. Tuy nhiên điều quan trọng cần nhấn mạnh là chúng liên quan mật thiết với nhau, và do đó cần xem xét trên tổng thể

    21-11-20123819 lượt xemChi tiết