• Ăn mòn bề mặt kim loại bơm nước

    Ăn mòn bề mặt kim loại bơm nước

    Nhìn chung ăn mòn kim loại liên quan đến sự mất mát kim loại ở một điểm trên bề mặt lộ thiên. Ăn mòn xuất hiện dưới nhiều dạng từ tàn phá đồng đều trên toàn bộ bề mặt cho đến tàn phá nặng nề một cách cục bộ. Điều kiện hóa lý của môi trường xác định nên loại và tốc độ của sự tàn phá đó. Điều kiện đó cũng xác định các sản phẩm của sự ăn mòn được hình thành và các biện pháp kiểm soát phải được tiến hành. Trong nhiều trường hợp, không thể nào hoặc rất tốn kém để ngăn chặn hoàn toàn quá trình ăn mòn. Tuy nhiên hoàn toàn có thể kiểm soát quá trình ăn mòn ở mức chấp nhận được.

    14-11-20123529 lượt xemChi tiết