• Thuộc tính của bơm ly tâm Mas

  Thuộc tính của bơm ly tâm Mas

  Bơm ly tâm có rất nhiều đặc tính, và trong mục này chúng tôi sẽ trình bày các đặc tính quan trọng nhất.

  28-11-20122777 lượt xemChi tiết

 • Bơm tiêu chuẩn Mas- Daf

  Bơm tiêu chuẩn Mas- Daf

  Có ít tiêu chuẩn quốc tế về bơm ly tâm. Trên thực tế nhiều nước có chuẩn riêng của họ mà nhìn ở góc độ nào đó chúng trùng lắp lẫn nhau. Bơm tiêu chuẩn là loại bơm tuân thủ các quy định chính thức chẳng hạn như điểm hoạt động của bơm.

  23-11-20123402 lượt xemChi tiết

 • Phốt trục cơ khí Mas-Daf

  Phốt trục cơ khí Mas-Daf

  Từ giữa thập kỷ 50 phốt trục cơ khí trở nên phổ biến thay thế các phương pháp che kín truyền thống là hộp nhồi

  21-11-20122972 lượt xemChi tiết

 • Các yếu tố ảnh hưởng thông số hoạt động của phốt Mas

  Các yếu tố ảnh hưởng thông số hoạt động của phốt Mas

  Như đề cập trước đây, không có phốt nào là hoàn toàn kín.Trong các trang kế, chúng tôi trình bày các yếu tố sau, mà chúng có tác động tới chất lượng hoạt động của phốt: Mức tiêu hao năng lượng, ồn và rò rỉ. Các yếu tố được trình bày riêng biệt. Tuy nhiên điều quan trọng cần nhấn mạnh là chúng liên quan mật thiết với nhau, và do đó cần xem xét trên tổng thể

  21-11-20122579 lượt xemChi tiết

 • Động cơ-Motor IE3 bơm nước Mas

  Động cơ-Motor IE3 bơm nước Mas

  Động cơ được dùng cho rất nhiều ứng dụng trên thế giới. Mục đích của động cơ điện là tạo ra chuyển động quay; có nghĩa là chuyển hóa điện năng thành cơ năng. Bơm được vận hành bằng cơ năng, là điều mà động cơ điện có thể cung cấp được

  21-11-20122978 lượt xemChi tiết

 • Chất lỏng nhớt bơm nước Mas

  Chất lỏng nhớt bơm nước Mas

  Không nghi ngờ gì nữa, nước là chất lỏng phổ biến nhất mà bơm phải xử lý. Tuy nhiên trong một số ứng dụng, bơm phải làm việc với các chất lỏng khác như dầu, propylene glycol, xăng. So với nước, các loại chất lỏng này có trọng lượng riêng và độ nhớt khác.

  20-11-20122983 lượt xemChi tiết

 • Ăn mòn bề mặt kim loại bơm nước

  Ăn mòn bề mặt kim loại bơm nước

  Nhìn chung ăn mòn kim loại liên quan đến sự mất mát kim loại ở một điểm trên bề mặt lộ thiên. Ăn mòn xuất hiện dưới nhiều dạng từ tàn phá đồng đều trên toàn bộ bề mặt cho đến tàn phá nặng nề một cách cục bộ. Điều kiện hóa lý của môi trường xác định nên loại và tốc độ của sự tàn phá đó. Điều kiện đó cũng xác định các sản phẩm của sự ăn mòn được hình thành và các biện pháp kiểm soát phải được tiến hành. Trong nhiều trường hợp, không thể nào hoặc rất tốn kém để ngăn chặn hoàn toàn quá trình ăn mòn. Tuy nhiên hoàn toàn có thể kiểm soát quá trình ăn mòn ở mức chấp nhận được.

  14-11-20123139 lượt xemChi tiết

 • Phương pháp khởi động động cơ

  Phương pháp khởi động động cơ

  Chúng tôi phân biệt nhiều cách để khởi động động cơ: Khởi động trực tiếp, khởi động hình sao/tam giác, khởi động tự biến, khởi động mềm, và khởi động biến tần,

  09-11-20124886 lượt xemChi tiết