• Bệ đỡ quán tính và lò xo chống rung Weicco

    Bệ đỡ quán tính và lò xo chống rung Weicco

    Để đạt được trạng thái hoạt động tối ưu và giảm thiểu tiếng ồn và dao động, cần thiết phải xem xét giảm chấn cho dao động của bơm trong một vài trường hợp. Nói chung điều này nên luôn được xem xét trong trường hợp bơm có động cơ trên 7.5 kW. Tuy nhiên động cơ nhỏ hơn cũng có thể gây ồn và dao động không mong muốn. Ồn và dao động được tạo ra do chuyển động xoay bên trong động cơ và bơm và do dòng chảy trong ống và đầu nối. Ảnh hưởng đến môi trường phụ thuộc vào việc lắp đặt đúng đắn và trạng thái của toàn hệ thống. Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày ba cách khác nhau trong việc hạn chế tiếng ồn và dao động trong lắp đặt bơm: nền, giảm chấn, và kết nối kéo dài.

    26-01-201320732 lượt xemChi tiết